FM Радио Киева

понеділок, 2 вересня 2013 р.

Рос. "язык" має лише три інформаційні одиниці (язык, языковой, языковед), тоді як укр. "мова" має 64 інформаційні одиниці(мова, розмова, мовлення, мовчати, мовчазний, мовознавець, домовленість, примовка, скоромовка,
замовкати, мовляв, умовляти, промовець, промовистий, замовити, умова, умовний, намова, передмова, післямова, безмовний, невгамовний, обмова, відмова, змовник, красномовний і т.д.) 
Отже бачимо слово "МОВА" живе і народжує багато однокоріневих слів, натомість "язЬІк" напівживе, адже НЕ НАРОДЖУЄ ІНШІ СЛОВА.

Сергій ВИСОЦЬКИЙ. ПАМ'ЯТЬ МИНУЛОГО. ч.3